Oorsig

Die lewe begin nie by geboorte nie. Dit eindig ook nie met die dood nie. Wat presies gebeur met die self na dit die huidige liggaam verlaat? Gaan dit ’n ander liggaam binne? Moet dit vir altyd aanhou reïnkarneer? Hoe werk reïnkarnasie werklik? Kan ons kies wat ons toekomstige inkarnasies gaan wees?

Kom Jy Terug? beantwoord al hierdie belangrike en geheimsinnige vrae met helder verduidelikings wat baseer is op die wêreld se oudste bronne van kennis oor die lewe na die dood.

Synopsis  

Life does not begin with birth or end with death. Exactly what happens to the self after leaving its present body? Does it enter another body? Must it reincarnate forever? How does reincarnation really work? Can we control our future incarnations?

Coming Back answers these most profound and mysterious of all questions by presenting clear and complete explanations from the world’s most authentic, timeless sources of knowledge about after life.African indigenous language audiobooks are available to download for private, educational and non-commercial uses only. Prior written permission must be obtained from the BBT Africa for commercial uses.

Audio boeke in Inheemse Afrika-tale is beskikbaar vir aflaai slegs vir private, opvoedkundige en nie- kommersiële  gebruik. Skriftelike toestemming moet vooraf by BBT Afrika verkry word vir kommersiële gebruik.